doc. dr. sc. Ana Ćurković
Upravapomoćnica v. d. pročelnice Odjela za poslovanje i nastavne baze
Katedra za društveno humanističke znanosti
zamjenica šefa Katedre za društveno humanističke znanosti
Katedra za primaljstvo
 
 
Crosbi
Google scholar
WoS
Orcid

Poslovi koje obavlja pomoćnik pročelnika Odjela za poslovanje i nastavne baze:
  • sudjeluje u izradi prijedloga godišnjeg proračuna i financijskog plana,
  • prati poslovanje Odjela i o tome izvješćuje pročelnika i druga tijela Odjela,
  • rukovodi i usklađuje rad Službe za financijsko-računovodstvene poslove,
  • skrbi o kapitalnom i investicijskom održavanju,
  • skrbi o vlastitim prihodima Odjela,
  • sudjeluje u izradi i predlaže planove za programe cjeloživotnog obrazovanja zdravstvenih radnika,
  • brine o suradnji s nastavnim bazama Odjela.