Sveučilišni odjel zdravstvenih studija je relativno nova sastavnica Sveučilišta u Splitu. To je visokoobrazovna institucija koja ustrojava i izvodi sveučilišne (ali prema potrebi tržišta rada i stručne) prijediplomske, diplomske, specijalističke te u zajednici s Medicinskim fakultetom kao partnerskom institucijom i poslijediplomske studijske programe, obavlja stručni i znanstveni rad u području Biomedicine i zdravstva, provodi izdavačku i bibliotečnu djelatnost za potrebe nastave, te stručnog i znanstvenog rada.