Vrednovanje cjelokupne razine studija

Cilj studentskog vrednovanja cjelokupne razine studija je utvrditi zadovoljstvo i stavove studenata o cjelokupnom studiju (općim uvjetima studiranja, administrativnim i stručnim službama, sadržaju i organizaciji studijskog programa, provedbi nastave i postupcima procjene znanja, odnosu nastavnika prema studentu, institucionalnoj potpori studiranju, odnosima između studenata te ostalim aspektima studiranja) kako bi se ukazalo na mogućnosti poboljšanja kvalitete cjelokupnog studija.

Postupak se provodi prema Priručniku osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu i anketnom upitniku usvojenom od strane Senata.
Studenti pristupaju anketnom upitniku putem računala, tj. web preglednika Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome itd. ili putem smartphone uređaja na sljedećoj poveznici http://evasys.unist.hr/evasys/online.php


Rezultati studentskog vrednovanja administrativnih i stručnih službi dostupni su na mrežnim stranicama Sveučilišta u Splitu.