Kvalitetno obrazovanje

Kvalitetno obrazovanje

Osigurati uključivo i pravedno kvalitetno obrazovanje te promicati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve