Mir, pravda i snažne institucije

Mir, pravda i snažne institucije

Promicati miroljubiva i socijalno uključiva društva za održivi razvoj, osigurati dostupnost pravosuđa svima te izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama