Očuvanje života na kopnu

Očuvanje života na kopnu

Očuvati, obnavljati i promicati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, spriječiti širenje pustinje, zaustaviti i obrnuti proces degradacije tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti