Industrija, inovacije i infrastruktura

Industrija, inovacije i infrastruktura

Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije