Održivi gradovi i zajednice

Održivi gradovi i zajednice

Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima