nema rezultata...
Poštovani studenti,

pozivamo vas na predstavljanje projekta "Prozor u svijet umjetnosti" (Povijesna i kulturna baština Splitsko-dalmatinske županije") unutar kojeg će biti otvoren Likovni natječaj - Prozor u svijet umjetnosti 2023. godine.

Predstavljanje projekta organizira Sveučilište u Splitu zajedno sa Splitsko-dalmatinskom županijom u utorak, 21. ožujka 2023. godine u 12 sati u prostorijama Sveučilišne galerije, Ruđera Boškovića 31, Split.

Natječaj za najbolji likovni rad raspisuje se po prvi put, a pravo sudjelovanja imaju učenici i studenti u sljedećim kategorijama:
  • svi učenici od petog do osmog razreda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije;
  • svi učenici srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije
  • svi studenti Sveučilišta u Splitu, kao i svi studenti s prebivalištem u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Tema natječaja je „Kulturna baština Splitsko-dalmatinske županije“.

Format likovnih radova mora biti:
  • slikarske i crtačke tehnike formata maksimalno do 50x70 cm;
  • kiparske tehnike formata maksimalno do 50x50 cm.
Natječaj će biti raspisan 3. travnja 2023., a svi radovi moraju biti dostavljeni do 3. svibnja 2023. godine osobno ili poštom na adresu: Sveučilište u Splitu, Ruđera Boškovića 31, Split s napomenom „za Likovni natječaj – Prozor u svijet umjetnosti 2023.“

Prosudbeno povjerenstvo od pet članova odabrat će tri najbolja rada prema kategorijama.Odluka Povjerenstva i nagrađeni radovi bit će objavljeni na stranicama Sveučililšta u Splitu u mjesecu svibnju. Nagrađeni učenici i njihovi mentori dobit će zahvalnicu Sveučilišta u Splitu, a studenti i učenici dobivaju i novčane nagrade:
  • prva nagrada u kategoriji najbolji učenički rad od 5. do 8. razreda (osnovne škole) u iznosu od 200 eura;
  • prva nagrada u kategoriji najbolji učenički rad za srednje škole u iznosu od 300 eura;
  • prva nagrada u kategoriji najbojli studentski rad u iznosu od 500 eura.
Drugo i treće mjesto po pojedinoj kategoriji dobit će zahvalnicu i prigodni dar Sveučilišta u Splitu. Nakon završetka natječaja u Sveučilišnoj galeriji bit će upriličena izložba do kraja godine, a izdat će se i publikacija izložbe. Svi radovi moći će se pogledati i u virtualnoj galeriji na stranicama Sveučilišne galerije.

Dopis s detaljnim uputama za pripremu svake razine natjecanja poslat će koordinatori natjecanja svim prijavljenim osnovnim i srednjim školama i mentorima, dok se studenti prijavljuju samostalno. 

Natječaj za najbolji likovni rad bit će objavljen 3. travnja 2023. godine na stranicama Sveučilišta u Splitu.