nema rezultata...
Na redovnoj izbornoj skupštini udruge Alumni Sveučilišta u Splitu (ASUS) održanoj 7. veljače 2024. godine, za novog predsjednika udruge izabran je dr. sc. Mario Podrug, mag. med. tech., alumnus Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu.


MPodrug-ALUMNI-ASUS

Krovna udruga bivših studenata Sveučilišta u Splitu pod nazivom Alumni Sveučilišta u Splitu - ASUS, odnosno latinskim nazivom Almae Matris Universitatis Studiorum Spalatensis Alumni – AMUSSA, okuplja udruge diplomiranih studenata osnovanih pri pojedinim sastavnicama, u cilju usmjeravanja i koordiniranja njihovog rada. Osnivačka skupština Udruge je održana 11. lipnja 2015. godine, kada su izabrana tijela Udruge: predsjednik, tajnik i tročlani Nadzorni odbor te je donesen i Statut, poslije i ovjeren u Uredu državne uprave u Splitu 22. rujna iste godine.

Zastupnici devet udruga prihvatili su izvješća o radu ASUS kojega je podnijela dosadašnja predsjednica ASUS izv. prof. dr. sc. Mirjana Milić, alumna Kineziološkog fakulteta u Splitu te predsjednici (ili njihovi zamjenici) udruga alumna na sastavnicama Sveučilišta u Splitu - Vedrana Duplančić Frana za udrugu Ekonomskog fakulteta, Lidija Piskač za udrugu Katoličkog bogoslovnog fakulteta, izv. prof. dr. sc. Franko Burčul za udrugu Kemijsko-tehnološkog fakulteta, prof. dr. sc. Hrvoje Karninčić za udrugu Kineziološkog fakulteta, Katja Božić za udrugu Pomorskog fakulteta, izv. prof. dr. sc. Željana Fredotović za udrugu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Jakov Matas za udrugu Medicinskog fakulteta, Robert Rubić za udrugu Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu te dr. sc. Mario Podrug za udrugu Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu.

Na prvoj sjednici Koordinacijskog odbora ASUS-a, za dopredsjednike su izabrani Ružica Popović s Pomorskog fakulteta i izv. prof. dr. sc. Mario Nikola Mužek s Kemijsko-tehnološkog fakulteta, dok je za tajnika udruge izabran Boris Milat s Ekonomskog fakulteta.

Zastupnici su raspravljali i o planovima svojih udruga kao i o smjernicama za rad ASUS-a u narednom razdoblju, naglašavajući da će se alumni aktivno uključiti u obilježavanje 50 godina našeg Sveučilišta.