Anketa o postupku nastavničkog/suradničkog samovrednovanja nastavnog rada na SOZS-u

Anketa o postupku nastavničkog/suradničkog samovrednovanja nastavnog rada na SOZS-u provodi se temeljem Pravilnika o postupku nastavničkog/suradničkog samovrednovanja nastavnog rada na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija.

Cilj provođenja postupka je ispitati percepciju nastavnika/suradnika o kvaliteti njihovog nastavnog rada na pojedinom predmetu studija (sveučilišnih prijediplomskih i  sveučilišnih diplomskih studija).

Krajnji cilj postupka je usporedba/analiza rezultata nastavničkog samovrednovanja nastavnog rada s rezultatima studentskog vrednovanja nastavnog rada (sveučilišna anketa) te donošenje zaključka o usklađenosti percepcije studenata i nastavnika o kvaliteti nastavnog rada. Dobivene informacija smjernica su za poboljšanje kvalitete nastavnog rada.

Postupak provode svi nastavnici/suradnici jednom u pet godina, po završetku nastave, na najmanje jednom predmetu.
Predmetni nastavnik je dužan arhivirati rezultate svojih anketa.

Za nastavničke/suradničke potrebe izbora/reizbora/napredovanja, potvrdu o provedenim anketama izdaje voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete.


Poveznica na Anketni upitnik je OVDJE.