Vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi

Cilj studentskog vrednovanja rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života je utvrditi stavove studenata o infrastrukturi sastavnice, radu službi sastavnice (knjižnica, studentska referada, uprava), studentskom zboru sastavnice, o studentskom smještaju, prehrani, sportu i rekreaciji te zdravstvenoj zaštiti.

Postupak se provodi prema Priručniku osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu i anketnom upitniku usvojenom od strane Senata.

Rezultati studentskog vrednovanja administrativnih i stručnih službi dostupni su na mrežnim stranicama Sveučilišta u Splitu.


Sveučilište u Splitu u sklopu svojih aktivnosti vezanih za osiguravanje kvalitete provodi postupak studentskog vrednovanja rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova studentskog života. Anketa je namijenjena svim studentima osim studenata završnih godina.