nema rezultata...
Službeno je registriran Akademski sindikat koji će djelovati u sustavu visokog obrazovanja i znanosti štiteći interese članova Sindikata, zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja i znanosti, odnosno, sustav visokog obrazovanja i znanosti u cjelini.

Predsjednica Akademskog sindikata je izv. prof. dr. sc. Naida-Mihal Brandl.

Poveznica na mrežne stranice Akademskog sindikata https://akademskisindikat.hr/