nema rezultata...
Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održat će se 7. Studentski kongres zaštite zdravlja - Sanitas 2024 od 14. ožujka do 16. ožujka 2024. godine.
Ovaj kongres organiziraju prvenstveno studenti sanitarnog inženjerstva, uz malu dopunu studenata medicine.

Prijaviti se mogu svi zainteresirani studenti neovisno o vrsti i godini studija, a sve informacije nalaze se u dokumentu u prilogu.
Edukacijom sudionika o aktualnim problemima iz područja zaštite zdravlja i prevencije bolesti, omogućava se stjecanje dodatnih znanja koja nisu obuhvaćena fakultetskom nastavom te se sudionike potiče na sudjelovanje u istraživanjima i suradnju. Sudionicima je omogućeno stjecanje iskustva na događaju kongresnog formata, počevši od pisanja i prijave sažetka na kongres, pa do same izvedbe događaja. 

Svaki zaprimljeni sažetak prolazi recenziju profesora i docenata čime se studentski rad evaluira te autor sažetka primi konstruktivnu kritiku koja mu pomaže u daljnjem radu. 
Sudionici na kongresu imaju mogućnost stvaranja međunarodnih kontakata s kolegama i profesorima sveučilišta iz Hrvatske i regije, čime stvaraju mrežu budućih stručnih i znanstvenih suradnika.


Studentski kongres zaštite zdravlja - Sanitas
https://www.instagram.com/sanitas_congress/
https://www.facebook.com/sanitas.student.congress
https://sanitas.uniri.hr/