nema rezultata...
Na temelju članka 13. Pravilnika Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, Stručno vijeće Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, na svojoj 11. redovitoj sjednici održanoj 19. rujna 2023., donijelo je Kodeks ponašanja studenata, nastavnika i zaposlenika Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu.

Ovim se Kodeksom pobliže uređuju standardi ponašanja, dužnosti i prava studenata, nastavnika i zaposlenika SOZS-a, opisi neprihvatljivih ponašanja te pravila o odijevanju i službenom komuniciranju.

Navedeni standardi uključuju obvezu poštivanja pravila o čuvanju tajnosti podataka o pacijentima, podatcima o studentima i zaposlenicima, obvezu savjesnog i profesionalnog obavljanja radnih dužnosti, pridržavanja pravila odijevanja, uljuđenom ponašanju prema zaposlenicima, pacijentima u zdravstvenim ustanovama u kojima se odvija nastava SOZS-a i prema radnim kolegama.

Tekst Kodeksa dostupan je u rubrici Etika i stegovna odgovornost na mrežnim stranicama SOZS-a.