nema rezultata...
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija je u srijedu, 22. svibnja, svečanom sjednicom Stručnog vijeća proslavio svoj dan. Tom prigodom v.d. pročelnice Odjela prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman predstavila je izvješće o realizaciji aktivnosti u prethodnoj akademskoj godini, zahvalivši se svom prethodniku prof. dr. sc. Stipanu Jankoviću, koji je utemeljio Odjel te ga uspješno vodio i postigao zapažene rezultate.

Prof. dr. sc. Drmić Hofman je istaknula kako je ukupan broj upisanih studenata, zajedno s polaznicima programa cjeloživotnog učenja te stranih studenata 755, a ukupan broj studenata koji su diplomu stekli na na prijediplomskim i na diplomskim studijima Odjela, u njegovih 13 godina postojanja je 1 358. Osvrnula se i na veliki interes za upisivanje na svim smjerovima koji se izvode na Odjelu, a upisani učenici u prosjeku imaju visoki prosjek ocjena. Broj studenata koji odustanu od studija je manji od 3%, što je znatno manje od prosjeka na cijelom Sveučilištu. Također, zaposlenici Odjela su sudjelovali i organizirali aktivnosti vezane za organizaciju specijaliziranih škola, tečajeva trajne izobrazbe, i slično. I ove je godine održana javno zdravstvena  humanitarna akcija Odjela u splitskom Đardinu, pod nazivom „Poliklinika na otvorenom“ u okviru koje je pregledano više od 500 naših sugrađana.

Doc. dr. sc. Antonela Matana, pomoćnica v. d. pročelnice Odjela za znanost i međunarodnu suradnju, istaknula je kako veliki broj znanstvenika Odjela objavljuje radove u visoko indeksiranim časopisima u bazama Scopus i WoS. Također je predstavila i sve znanstveno-istraživačke projekte, kao i one institucijske. Naglasila je i rad na popularizaciji znanosti te brojne aktivnosti u vidu poticanja međunarodne suradnje. 

Uz čestitke Odjelu, u svom pozdravnom govoru prof. dr. sc. Nikša Jajac, prorektor za infrastrukturu, osvrnuo se na brojne uspjehe Odjela, naglasivši kako je iako relativno mlada, ova sastavnica izrasla u jednu od stožernih ustanova Sveučilišta, u čemu ima podršku uprave Sveučilišta na čelu s rektorom prof. dr. sc. Draganom Ljutićem.

Proslava Dana Odjela bila je prigoda da se dodijele prigodne nagrade i priznanja.

Prof. dr. sc. Stipan Janković, prim. dr. med, dobio je plaketu za izuzetan doprinos utemeljenju i sveukupnom razvoju Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija i kontinuiranom promicanju zdravstvenih znanosti.

Također, plakete su dodijeljene i doc. dr. sc. Mariu Marendiću, kao prvom i dopisnom autoru najboljeg rada, a koji je nastao na SOZS-u samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama, doc. dr. sc. Ani Juras, autorici sveučilišnog udžbenika „Osnove menadžmenta u zdravstvu“, izdavač Sveučilišni odjel zdravstvenih studija i doc. dr. sc. Zlatki Knezović, voditeljici projekta „Sadržaj nitrita i nitrata u lisnatom povrću: mogući utjecaj na zdravlje“, najuspješnijeg znanstveno-istraživačkog projekta SOZS-a u ak. godini 2022./23.

Pohvalnice su uručene doc. dr. sc. Višnji Kokić Maleš, urednici i autorici sveučilišnog udžbenika „Interna medicina za zdravstvene studije“, doc. dr. sc. Željku Šundovu, uredniku i autoru sveučilišnog udžbenika „Interna medicina za zdravstvene studije“, doc. dr. sc. Drašku Cikojeviću, uredniku i autoru sveučilišnog udžbenika „Otorinolaringologija za zdravstvene studije“, doc. dr. sc. Ivanki Marinović, autorici sveučilišnog priručnika „Funcionalna anatomija lokomotornog sustava za fizioterapeute“, doc. dr. sc. Juri Aljinoviću, autoru sveučilišnog priručnika „Funcionalna anatomija lokomotornog sustava za fizioterapeute“, doc. dr. sc. Ani Poljičanin, autorici sveučilišnog priručnika „Funcionalna anatomija lokomotornog sustava za fizioterapeute“, Ivani Klarić Kukuz, mag. physioth., autorici sveučilišnog priručnika „Prehabilitacija- kako uspješno prevenirati komplikacije operativnog zahvata karcinoma dojke?“, izv. prof. dr. sc. Vesni Antičević, urednici i autorici sveučilišnog priručnika „Moć komunikacije u zdravstvu“, izv. prof. dr. sc. Anamariji Jurčev Savičević, za popularizaciju znanosti.

Pohvalnice su dobili i najbolje ocijenjeni nastavnici i mentori:
- Izv. prof. dr. sc. Anamarija Jurčev Savičević, kao najbolje ocjenjenom nastavniku u znanstveno-nastavnom zvanju
- Tatjana Matijaš, mag. rad. techn., viši predavač, kao najbolje ocjenjenom nastavniku iz reda nastavnih i suradničkih zvanja
- Silvija Vladislavić, mag. med. techn., asistentica, kao najbolje ocjenjenom nastavniku iz reda nastavnih i suradničkih zvanja
- Iva Cvitković, mag. rad. techn., kao najbolje ocijenjenom kliničkom mentoru - po odluci v. d. pročelnice Odjela
- Alen Papuga, mag. rad. techn.,kao najbolje ocijenjenom kliničkom mentoru - po odluci v. d. pročelnice Odjela.

Zahvalnice su dodijeljene prof. dr. sc. Vjekoslavu Krželju za dugogodišnji uspješan rad u edukaciji studenata Sestrinstva na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija, izv. dr. sc. Dobrili Karlica Utrobičić za dugogodišnji uspješan rad u edukaciji studenata Sestrinstva na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija, prof. dr. sc. Ivici Avianiu za dugogodišnji uspješan rad na edukaciji studenata Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, na kolegiju Biofizika, Ivi Erceg za dugogodišnji uspješan mentorski rad na sveučilišnom prijediplomskom studiju Primaljstva, Jeleni Šmudla za dugogodišnji uspješan mentorski rad na sveučilišnom prijediplomskom studiju Sestrinstva, Jeli Gaćina za dugogodišnji uspješan mentorski rad na sveučilišnom prijediplomskom studiju Sestrinstva, Lean Coleman Božić za dugogodišnji uspješan mentorski rad na sveučilišnom prijediplomskom studiju Sestrinstva, Marinki Vicelić za dugogodišnji uspješan mentorski rad na sveučilišnom prijediplomskom studiju Sestrinstva, Peri Smoljo za dugogodišnji uspješan mentorski rad na sveučilišnom prijediplomskom studiju Sestrinstva, Dragici Kustura za dugogodišnji uspješan mentorski rad na sveučilišnom prijediplomskom studiju Sestrinstva.


Nagrade studentima za najbolji prosjek ostvaren u I. ili II. godini studiranja na svakom prijediplomskom i diplomskom studiju, temeljem pristiglih studentskih prijava na Natječaj:

1. Franko Gavranić, najbolji prosjek ocjena ostvaren na sveučilišnom prijediplomskom studiju Fizioterapija, I. godina, 4,641
2. Nikolina Baleta, najbolji prosjek ocjena ostvaren na sveučilišnom prijediplomskom studiju Medicinsko laboratorijska dijagnostika, II. godina, 4,778
3. Zvonimir Supičić, najbolji prosjek ocjena ostvaren na sveučilišnom prijediplomskom studiju Sestrinstvo, II. godina, 4,850
4. Nikolina Bandov, najbolji prosjek ocjena ostvaren na sveučilišnom prijediplomskom studiju Radiološka tehnologija, 5,000.


Nagrade studentima za najbolji prosjek ocjena ostvaren na izvanrednom prijediplomskom studiju Sestrinstva, temeljem posebne Odluke v.d. Pročelnice Odjela:

1. Marijana Glavina, najbolji prosjek ocjena ostvaren na I. godini izvanrednog sveučilišnog prijediplomskog studija Sestrinstva, težinski prosjek 4,402
2. Željana Vuković, najbolji prosjek ocjena ostvaren na II. godini izvanrednog sveučilišnog prijediplomskog studiju Sestrinstva, težinski prosjek 4,854