nema rezultata...
Obavještavaju se pristupnici za prijavu na Natječaj za upis studenata u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo, Fizioterapija i Radiološka tehnologija u akademsku godinu 2023./24., o odgodi termina objave rang liste pristupnika koji su ostvarili pravo upisa.

Rang lista će se objaviti u petak 22. rujna 2023. godine, nakon 15:00 sati, zajedno s uputama za reguliranje upisa.