nema rezultata...
Poštovani studenti,

u skladu s preporukom Rektora Sveučilišta u Splitu i Odlukom Uprave Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu , organizirat će se dodatni ispitni rok, koji će se održati isključivo u četvrtak 21. rujna 2023. godine.

Temeljem dostavljenih prijava studenata, u nastavku je raspored održavanja ispita, kako slijedi:


Informatika i statistika u zdravstvu

9:40, E-405 Zgrada tri fakulteta

Farmakologija

13:00, B-102 MEFST

Anatomija

8:00, PAK

Zdravstvena njega odraslih I

9:00, Laboratorij kliničkih vještina za sestrinstvo, Zgrada tri fakulteta (5. kat)

Zdravstvena njega odraslih II

10:00, Laboratorij kliničkih vještina za sestrinstvo, Zgrada tri fakulteta (5. kat)


Nastavnici imaju obvezu dostaviti rezultate sa dodatnog ispitnog roka Studentskoj referadi najkasnije u petak 22. rujna 2023. godine do 11:00 sati.