nema rezultata...
Temeljem čl. 15. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007.) i čl. 36. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, v.d. pročelnice Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman, 18. travnja 2024. donijela je Odluku o dopuni Odluke o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu od dana 27. ožujka 2024. godine.

Izbori za Studentski zbor Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu održat će se 16. svibnja 2024. godine u vremenu od 08:00 do 20:00 sati, na biračkom mjestu, u Vijećnici SOZS-a, na V. katu Zgrade tri fakulteta.

Kandidacijska lista, uz obvezne priloge, predaje se najkasnije do 3. svibnja 2024. godine do 12 sati na službeni protokol SOZS-a.