nema rezultata...
Povjerenstvo za upise Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, pregledalo je pristigle prijave na Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo, Radiološka tehnologija i Fizioterapija, u akademskoj godini 2023./2024, dostavljene u 2. krugu prijava.

Svi pristupnici ostvarili su pravo upisa.

Upis se treba regulirati danas (petak) 29. rujna 2023. godine u vremenu od 12:00 do 14:000 sati, osobnim dolaskom u Studentsku referadu (4. kat).

UPUTE ZA UPIS U I. GODINU STUDIJA dostupne su OVDJE