nema rezultata...
U razdoblju od 18. do 21. 10. 2023. u Hotelu Garden Inn Hilton u Zagrebu održava se 8. kongres Hrvatskog društva radiologa s međunarodnim sudjelovanjem i Simpozij Hrvatskog društva radiološke tehnologije.

Radiologija je jedna od najpropulzivnijih i zasigurno danas najpopularnijih medicinskih specijalnosti, širokog raspona užih specijalnosti koja zadiru u gotovo sva druga područja medicine. Moderna medicina danas je nezamisliva bez radiologije, a kvaliteta zdravstvene skrbi kao i ishodi liječenja uvelike ovise o dostupnosti, kvaliteti i razini radiološke djelatnosti. Upravo taj širok raspon i dijagnostički doseg današnjih radioloških modaliteta te značajan i brz tehnički napredak u dinamičkom kliničkom okruženju čini našu struku jednom od najpoželjnijih medicinskih specijalnosti. Brzi razvoj radiološke tehnologije, informatičko i digitalno okruženje postavljaju nove izazove i zahtjeve pred radiološku djelatnost.

Radiologija mora odgovoriti na brojne izazove poput razvoja umjetne inteligencije (AI), primjene teleradioloških servisa, sigurnosti primjene ionizirajućeg zračenja i kontrastnih sredstava, strmog rasta broja radioloških pretraga uz istovremeni manjak radiologa i radioloških djelatnika te sve veće potrebe za multidisciplinarnim pristupom liječenju. Stoga je kongres prilika za razmjenu iskustva i obradu tema iz svih područja kliničke radiologije, ali i rasprave o potrebi i načinu prilagodbe novim konceptima koje nameće streloviti razvoj radiološke djelatnosti. Uz eminentne pozvane predavače iz inozemstva lakše je sagledati trenutno stanje i domet hrvatske radiologije u usporedbi s trendovima moderne razvijene radiologije izvan naših granica. 

Više informacija može se pronaći na mrežnim stranicama https://8khdr2023.org/