nema rezultata...
Dr. sc. Mario Marendić, mag. med. techn., viši predavač, održat će nastupno predavanje, kao pristupnik u postupku izbora na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, dana 24. siječnja 2024. godine, u zgradi Tri fakulteta, Ruđera Boškovića 35, Split, u amfiteatru A02, u prizemlju zgrade, u 14:00 sati.