nema rezultata...
Poštovane studentice i studenti, upisi u višu godinu studija za akademsku godinu 2023./2024. počinju u ponedjeljak 4. rujna 2023. godine.

Senat Sveučilišta u Splitu donio je 13. srpnja 2023. godine, Odluku o participaciji studenata u troškovima studija za akademsku godinu 2023./2024.

1) Školarinu ne plaćaju sljedeće kategorije studenata:
 • studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a nisu ranije studirali na studiju iste razine
 • studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 55+ ECTS bodova, a ne studiraju dulje od jedne godine od propisanog trajanja studija
 • studenti s utvrđenim tjelesnim oštećenjem od 60% i studenti iz alternativne skrbi.

2) Školarinu u iznosu od 1.327,23 EUR
 plaćaju sljedeće kategorije studenata
 • studenti koji su studij produžili više od jedne godine od propisanog trajanja studija (peti upisni list na prijediplomskom studiju) - izuzev studenata koji upisuju samo Diplomski rad, odnosno Završni rad
 • studenti koji su u prethodnoj godini ostvarili manje od 30 ECTS bodova
 • studenti koji upisuju neki predmet treći put neovisno o broju ostvarenih ECTS bodova u prethodnoj godini.

3) Školarinu u iznosu od 1.990,85 EUR
 plaćaju studenti koji imaju upis predmeta četvrti put ili više

4) Školarinu u iznosu od 132,73 EUR plaćaju studenti koji upisuju samo Diplomski rad ili Završni rad/ispit. Od plaćanja su izuzeti studenti koji imaju pravo na subvenciju školarine iz točke 1. 

5) Razmjeran dio školarine plaćaju studenti koji su u prethodnoj godini ostvarili od 30 do 54 ECTS, a nisu u kategorijama iz točke 1-4 plaćaju po formuli (60 ECTS - broj ostvarenih ECTS u prethodnoj godini) * 22,12 EUR
Za obračun školarine nije važno koliko ECTS bodova se upisuje, nego koliko je ESCT bodova ostvareno u prethodnoj akademskoj godini. 
Iznosi koje studenti u redovitom statusu plaćaju prema broju ostvarenih ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini definirani su OVDJE.


NAČIN REGULIRANJA UPISA

SVI STUDENTI Popuniti on-line upisni obrazac dostupan OVDJE i čekati dostavu e-računa za plaćanje upisnine i školarine (za studente koji su obveznici plaćanja školarine).
On-line obrazac se popunjava nakon što student primi e-račun.
STUDENTI KOJI SU POLOŽILI SVE ISPITE Dostava potvrde o uplati upisnine i potvrde o uplati školarine, preko MERLIN-a u e-kolegij REFERADA
SVI OSTALI STUDENTI Osobni dolazak u Studentsku referadu i dostava potvrda o uplati upisnine i potvrde o uplati školarine, preko MERLIN-a u e-kolegij REFERADA


ROKOVI REGULIRANJA UPISA U VIŠU GODINU STUDIJA


PRIJEDIPLOMSKI STUDIJI
(studenti u redovitom i izvanrednom statusu) 

Studenti koji su položili sve ispite
Od 4. rujna do 11. rujna 2023.
DIPLOMSKI STUDIJI 

Studenti koji su položili sve ispite
Od 4. rujna do 11. rujna 2023.
PRIJEDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJI 
Studenti koji pristupaju 3. i 4. isptinom roku
Nakon završetka ispitnog roka i evidencije rezultata ispita u Studomatu,
najkasnije do 20. rujna 2023. godine
STUDENTI KOJIMA JE OSTAO
SAMO ZAVRŠNI ILI DIPLOMSKI RAD
Od 4. rujna do 11. rujna 2023.
DODATNI ISPITNI ROK – tzv. „Dekanski rok“ Održat će ukoliko Senat donese preporuku o održavanju istog


Prilikom upisa predmeta u više godine studija važe sljedeća opća načela za upis predmeta: 
 1. Za upis predmeta 2. godine studija, trebaju biti položeni ispiti 1. godine studija koji su navedeni u Katalogu predmeta, kompetencija i ishoda učenja za pojedini studij, objavljenom na mrežnim stranicama SOZS-a.
 2. Za upis predmeta 3. godine studija trebaju biti položeni svi ispiti 1. i 2. godine studija koji su navedeni u Katalogu predmeta, kompetencija i ishoda učenja za pojedini studij, objavljenom na mrežnim stranicama SOZS-a.
 3. Poveznica za kataloge na prijediplomskim studijima
 4. Poveznica za kataloge na diplomskim studijima.
 5. Prije reguliranja upisa u višu godinu studija, studenti su obvezni provjeriti u Studomatu jesu li im upisane sve ocjene iz tekuće akademske godine.
 6. Predmeti s više godine studija mogu se upisati samo pod uvjetom da se vremenski ne preklapaju (turnusno) s predmetima prethodne godine studija, koji se ponovno upisuju.
 7. Svi studenti obvezni su popuniti on-line upisni obrazac
 8. Studenti koji su popunili on-line upisni obrazac prije rokova za upis u višu godinu studija, obvezni su ponovno popuniti obrazac u rokovima predviđenim za upis u višu godinu studija.
 9. Svi studenti koji upisuju višu godinu studija, obvezni su uplatiti trošak upisnine u iznosu od 46,54 EUR (350,00 HRK) temeljem dostavljenog e-računa od strane Studentske referade na službeni e-mail studenta (ozs.unist.hr domena). Uplatu upisnine ne obavljati prije primitka e-računa. Uplate koje ne budu napravljene prema uputama na e-računu, smatrat će se neprihvatljivima.
 10. Studentska referada će provesti upise najkasnije do 22. rujna 2023. godine. Studenti su obvezni provjeriti podatke u Studomatu i obavijestiti Studentsku referadu putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., ukoliko uoče nepotpune ili netočne informacije vezane za upis više godine studija.
 11. Studenti koji su obveznici plaćanja školarine, dobit će e-račun od Studentske referade na službeni e-mail studenta (ozs.unist.hr domena). Uplatu školarine ne obavljati prije primitka e-računa. Uplate koje ne budu napravljene prema uputama na e-računu, smatrat će se neprihvatljivima.
 12. Svi studenti u izvanrednom statusu obveznici su plaćanja školarine prema uvjetima definiranim u Ugovoru o uvjetima plaćanja i visini školarine/participacije tijekom studiranja, koji su potpisali prilikom upisa u prvu godinu studija.
 13. Studenti u redovitom statusu koji u prethodnoj akademskoj godini ostvare x ECTS bodova i to od 30 do 54 ECTS-a, plaćaju razmjerni dio participacije po formuli (60 – x)*(1.327,23/60). Iznosi koje studenti u redovitom statusu plaćaju prema broju ostvarenih ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini definirani su OVDJE.
 14. Participacija u troškovima studija ne plaća se za vrijeme mirovanja obveza studenta, a iznos participacije za akademsku godinu nakon isteka mirovanja obračunava se temeljem broja ECTS bodova ostvarenih u akademskoj godini prije godine mirovanja.
 15. Stručno vijeće SOZS-a donijet će tijekom rujna 2023., Odluku kojom će se Odluka Senata o participaciji studenata u troškovima studija za akademsku godinu 2023./2024., na isti način primijeniti i na studente u izvanrednom statusu. Studenti će moći regulirati upis u višu godinu studija nakon donošenja predmetne Odluke.
 16. Studentska referada će provesti upis kroz ISVU sustav najkasnije 5 radnih dana nakon predaje upisne dokumentacije.