nema rezultata...
U Zagrebu je održan 5. kongres Strukovnog razreda medicinsko laboratorijske djelatnosti Hrvatske komore zdravstvenih radnika s međunarodnim sudjelovanjem, u razdoblju od 14. do 17. rujna 2023. godine.

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu bio je jedan od pokrovitelja kongresa, zajedno s Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Medicinskim fakultetom Osijek Sveučilišta Josip Juraj Storrsmayer u Osijeku, Medicinskom fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Zdravstvenim veleučilištem Zagreb,  European Association of Biomedical Scientists – EPBS, Gradom Zagrebom, Hrvatskom udrugom laboratorijske medicine, Hrvatskom udrugom citotehnologa – HUCIT i Hrvatskom udrugom studenata medicinsko laboratorijske dijagnostike – CMLDSA.


Glavne teme kongresa su:
 1. Hematologija
 2. Koagulacija
 3. Biokemija
 4. Imunologija
 5. Molekularna dijagnostika
 6. Transfuzijska medicina i transplantacijska biologija
 7. Patohistologija i citologija
 8. Mikrobiologija s parazitologijom
 9. Dermatološka dijagnostika
 10. Studentska sekcija
 11. Slobodne teme.


Na kongresu su aktivno sudjelovale zaposlenice Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija:
 • Pozvano predavanje „Ograničavajući faktori u alogeničnoj transplantaciji krivotovornih matičnih stanica“ doc. dr. sc. Esma Čečuk-Jeličić;
 • Pozvano predavanje „Studijski programi medicinsko laboratorijske dijagnostike u Republici Hrvatskoj“ prof. dr. sc. Davorka Sutlović
 • Kratka prezentacija „UHPLC-MS/MS određivanje kanabidiola u biološkim uzorcima“ asistentica Nina Kalajžić, mag. med. lab. diag.

U sklopu kongresa održan je, između ostalog,  okrugli stol na temu „Prijediplomski i diplomski studijski programi medicinsko-laboratorijske dijagnostike u Republici Hrvatskoj“.

Za kraj kongresa organizirana je panel-rasprava „Medicinsko-laboratorijska dijagnostika: razvoj struke u skladu sa suvremenim potrebama zdravstvene zaštite“ na kojoj je sudjelovala prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman, pomoćnica pročelnika Odjela za znanost i međunarodnu suradnju.


SRMLD-5-kongres-2023-770x515 IMG-20230918-WA0073 IMG-20230918-WA0070 SRLMD-160923-1119