nema rezultata...
Povodom Svjetskog dana limfedema Klinički bolnički centar Split, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu i Udruga Hrvatski nacionalni limfedem okvir - Limfa i ja, organizirali su 5. ožujka 2024. javno-zdravstvenu tribinu „Prehabilitacija žena oboljelih od karcinoma dojke".

Prehabilitacija podrazumijeva kontinuiranu zdravstvenu skrb koja počinje već od samog postavljanja dijagnoze i traje tijekom liječenja i dugogodišnjeg praćenja. Omogućava ranu ciljanu i specifičnu prijeoperacijsku procjenu kliničkog stanja. Putem prehabilitacije, prije samog početka liječenja, žene s dijagnozom karcinoma dojke stječu znanja i vještine bitne za prepoznavanje i prevenciju mogućih komplikacija liječenja karcinoma dojke. 

Limfedem je jedna od komplikacija koja nastaje nakon liječenja raka dojke od kojega se u splitskoj bolnici godišnje liječi i operira oko 400 žena, taj broj je na žalost u porastu, kao i u cijeloj zemlji u kojoj godišnje oboli oko 3000 žena. Splitska bolnica prva je u Hrvatskoj koja je uspostavila dnevnu bolnicu za terapiju limfedema rekla je do.cr. Ana Poljičanin,ujedno i predjednica Hrvatske udruge za limefedem.

Svjetski dan limfedema, bolesti usporenog limfnog sustava, obilježava se 6. ožujka.

Dan-limfedema-2024-3 Dan-limfedema-2024 Dan-limfedema-2024-2  
Dan-limfedema-2024-4 Dan-limfedema-2024-5 Dan-limfedema-2024-6  
Dan-limfedema-2024-7 Dan-limfedema-2024-8 Dan-limfedema-2024-9