nema rezultata...
Obavještavaju se pristupnici koji su ostvarili pravo na upis na preddiplomske sveučilišne studije Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, temeljem rezultata razredbenog ispita, da se odgađa termin upisa do trenutka donošenja Odluke o participaciji studenata u troškovima studija.
Na web stranici bit će objavljene upute s novim terminom i uputama za upise, a svi pristupnici koji su ostvarili pravo upisa također će putem e-maila biti obaviješteni o proceduri upisa.