nema rezultata...
Senat Sveučilišta u Splitu na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2023. godine donio je Odluku o participaciji studenata u troškovima studija za akademsku godinu 2023./2024.

Za one studente koji sudjeluju u plaćanju participacije, iznosi ostaju nepromijenjeni i u idućoj akademskoj godini.

Studentima u redovitom statusu, bez obzira na vrijeme studiranja, kojima je samo ostao nepoložen završni rad/ispit ili diplomski rad/ispit skupa s odgovarajućim seminarom, dopušta se ponovni upis istih, uz plaćanje jedne desetine (1/10) pune participacije - 132,72 EUR (1.000,00 HRK).

Sveučilište u Splitu, i nakon dvije pandemijske godine, studentima u redovitom statusu, dopušta upis nepoloženog predmeta po treći put, uz plaćanje pune participacije - 1.327,23 EUR (10.000,00 HRK).

Studentima u redovitom statusu, izuzev onih iz točke 4. priložene Odluke, koji su već tri ili više puta upisali neki predmet, a nisu ga položili, dopušta se upis nepoloženog predmeta, uz plaćanje 150% pune participacije 1.990,84 EUR (15.000,00 HRK).

Studenti u redovitom i izvanrednom statusu iz sustava alternativne skrbi ne plaćaju participaciju, kao ni studenti s invaliditetom od 60% i više.

Tekst Odluke nalazi se OVDJE.