nema rezultata...
Povjerenstvo za završne i diplomske radove SOZS-a odobrilo je predložene teme za završne i diplomske radove za tekuću akademsku godinu.

Teme su objavljene u rubrici "Upute za izradu i obranu završnog i diplomskog rada" - u članku "Objava odobrenih tema za završne i diplomske radove".Studentska referada evidentirat će sve odobrene teme u ISVU do 20. ožujka tekuće akademske godine.


Studenti putem studomata imaju mogućnost izbora mentora i teme od 20. ožujka do 26. ožujka tekuće akademske godine.
Do 20. ožujka 2023. studenti će dobiti putem mrežnih stranica i na MERLIN-u upute za izbor teme u Studomatu.


Mentor potvrđuje mentorstvo studentu u Nastavničkom portalu do 10. travnja tekuće akademske godine.
Do 26. ožujka 2023. nastavnici će dobiti putem mrežnih stranica i na MERLIN-u upute za potvrdu teme i mentorstva u Nastavničkom portalu.