nema rezultata...
U petak 26. svibnja 2023. godine, u vremenu od 16:00 do 19:00 sati, u Amfiteatru A-0-2 u prizemlju Zgrade tri fakulteta, održat će se tri predavanja Katedre za fizioterapiju ispred Udruge ALUMNI SOZS-a.

Program aktivnosti:
16:00 Prijava  
16:30 Predavanja  
1. „Diferencijalna dijagnostika lumbalne kralježnice: izazovi u praksi i znanosti“ Autori: Josip Karuc, Grgur Kovačić, Nino Kecman
2. „Speficičnosti fizioterapije kod djece i osoba sa Down sindromom“ Autor: Slađana Mindoljević
3. „Uloga obrazaca lopatice i zdjelice u PNF konceptu“ Autor: Bodan Končar

Predavanja će  biti bodovana od strane Hrvatske komore fizioterapeuta.


Nositelji organizacije:
  • Antonela Pavić, mag. physioth.
  • Antonella Družijanić, mag. physioth.
  • Ivana Klarić-Kukuz, mag. physioth.