nema rezultata...
Ponovno se raspisuju izbori za članove Studentskog zbora Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu.
Izbori će se održati dana 23. rujna 2022. godine.
Kandidacijska lista, uz obvezne priloge, predaje se najkasnije do 12. rujna 2022. godine do 13 sati na službeni protokol Odjela.