nema rezultata...
Pozivaju se studenti, da uz obavezan dogovor sa mentorom, prijave sažetke za Students’ CongreSS of Science and Sport in Split (ST-CongreSS) koji se održava u Splitu od 8. do 10. svibnja 2024.

Rok za prijavu sažetaka je 02. travnja 2024. godine.

St-CongreSSflyer

Radi se o interdisciplinarnom događanju koje će spojiti studentski znanstveni kongres sa sportskim aktivnostima na temu zdravog načina života. Osigurat će jedinstvenu platformu za studente da pokažu svoja akademska postignuća putem usmenih ili posterskih prezentacija te poticati suradnju unutar UniAdrion mreže, sveučilišta SEA-EU alijanse i šire.

Više informacija o ST-CongreSS-u i prijavi sažetaka možete pronaći na poveznici https://shorturl.at/iBLR6