nema rezultata...
Na temelju članka 69. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i članka 112. Statuta Sveučilišta u Splitu, a sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu od 8. travnja 2024. godine Sveučilište u Splitu raspisuje
NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog, sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog te stručnog prijediplomskog studija u akademsku godinu 2024./2025.

Tekst Natječaja i predmetne odluke nalaze se u prilogu obavijesti.POVEZNICE