nema rezultata...
Neda Pleić, univ. spec. klin. psih., održat će nastupno predavanje, kao pristupnica u postupku izbora u naslovnog predavača, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju psihologija, dana 28. ožujka 2024. godine, u zgradi Tri fakulteta, Ruđera Boškovića 35, u predavaonici F-401, u 09:45 sati.