nema rezultata...
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom KBC-a Split organizira stručno predavanje pod nazivom "Uvod u vestibularnu rehabilitaciju" koje će biti održano u Velikoj predavaonici na Firulama 8. svibnja 2024. godine s početkom u 14:40 sati.
Predviđeno trajanje predavanja je do sat vremena, a boduje se prema pravilniku o bodovanju Hrvatske komore fizioterapeuta (7 bodova za aktivne sudionike, 4 boda za pasivne sudionike).