nema rezultata...
Temeljem članka 15. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007) i članka 36. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, v.d. pročelnice Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman, dana 9. svibnja 2024. godine donosi Odluku o ponovnom raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu.

Postupak izbora se ponavlja, jer u propisanom roku za dostavu kandidacijskih lista koji je bio do 3. svibnja 2024. godine do 12 sati, nije pristigla nijedna kandidacijska lista studenata.

Novi izbori održat će se dana 12. lipnja 2024. godine (srijeda) na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija u vremenu od 8 do 20 sati, u vijećnici SOZS-a, na V. katu Zgrade "Tri fakulteta".

Kandidacijska lista, uz obvezne priloge, predaje se najkasnije do 24. svibnja 2024. godine do 13 sati na službeni protokol Odjela.