nema rezultata...
Rang lista pristupnika koji su ostvarili pravo upisa na Program Razlikovnog modula u 2024. godina objavljena je na web stranici SOZS-a u petak 19. travnja 2024. godine u 14:00 sati.
Rok za podnošenje prigovora istekao je u ponedjeljak 22. travnja 2024. u 14:00 sati.

Pristupnik ima pravo prigovora na ispravnost provedbe razredbenog postupka. Prigovor se podnosi u pisanom obliku Povjerenstvu za upis u roku od 24 sata od objavljivanja rang-liste na web stranici visokog učilišta na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Povjerenstvo za upis obvezno je razmotriti prigovor kandidata u roku od 24 sata od njegova podnošenja. 

Pet (5) žalbi dostavljeno je u žalbenom roku predviđenim natječajem, a jedna (1) izvan žalbenog roka (23. travnja 2024 u 8:51):
  1. RM-017-2024, prosjek 3,281
  2. RM-019-2024, prosjek 3,256 
  3. RM-05-2024, prosjek 3,063 
  4. RM-06-2024, prosjek 3,439 
  5. RM-014-2024, prosjek 3,365 
  6. RM-031-2024, prosjek 2,875

Sve pristigle žalbe navode prosječnu ocjenu studiranja sa prijediplomske razine kao jedini razlog javljanja u žalbenom roku. 

Zakonom o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 155/2022) člankom 44. stavkom 2. točkom 1. propisano je da Središnji prijavni ured ustrojen u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje provodi postupak upisa pristupnika na sva visoka učilišta za sve vrste i razine studija u Republici Hrvatskoj. 

Stručno vijeće Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu donijelo je Odluku o uvjetima upisa na sveučilišne diplomske studije.
Preduvjet za upis na sveučilišne diplomske studije je završen istovrsni sveučilišni prijediplomski studij ili završen istovrsni stručni studij uz obvezno polaganje predmeta Programa Razlikovnog modula te minimalni prosjek ocjena na prijediplomskom studiju 3,500. Godine radnog staža predstavljaju mogućnost za dodatno bodovanje ukoliko kandidat ima ispunjene navedene preduvjete. 


U objavljenom Natječaju za upis na Program Razlikovnog modula u 2024. godini jasno su definirani kriteriji za upis, među kojima je i prosjek ocjena s prijediplomske razine 3,5 i više. 

Obzirom da svi pristupnici koji su dostavili žalbu imaju prosjek ocjena s prijediplomske razine niži od 3,5 odnosno nižini od minimalno potrebnog, sve pristigle žalbe se odbijaju jer pristupnici ne ispunjavaju jedan od osnovnih kriterija za upis.Upis pristupnika obavit će se 25. travnja do 27. travnja 2024. osobno u Studentskoj referadi ili dostavom upisne dokumentacije preporučeno poštom najkasnije do 26. travnja 2024. godine, prema uputama koje su objavljene na mrežnim stranicama SOZS-a https://ozs.unist.hr/hr/arhiva/1143-rang-lista-pristupnika-koji-su-ostvarili-pravo-upisa-na-program-razlikovnog-modula.
Raspored održavanja nastaveNastava će se održati uživo uz mogućnost održavanja on-line nastave u obimu do najviše 20% za pojedini predmet.
Za sve informacije vezane uz nastavu, kontaktirati isključivo nositelja predmeta.