nema rezultata...
U subotu 16. ožujka 2024. godine, na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, održan je poslijediplomski tečaj osposobljavanja "Psihološki i duhovni izazovi u radu s palijativnim bolesnicima".

Tečaj je održan u suradnji sa Sveučilišnim odjelom za forenzične znanosti i Katoličkim bogoslovnim fakultetom kao dio aktivnosti u sklopu institucijskog projekta "Procjena psiholoških i duhovnih problema palijativnih bolesnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji". Program je namijenjen medicinskim sestrama i primaljama koje skrbe o palijativnim bolesnicima te je bodovan od strane Komore medicinskih sestara i Komore primalja.

U sklopu programa održana su predavanja o predrasudama u palijativnoj skrbi, etici u palijativnoj skrbi, duhovnosti i značaju duhovnika u palijativnoj skrbi, komunikaciji u palijativnoj skrbi te poteškoćama u sklopu palijativne skrbi. Također su prezentirani i rezultati istraživanja o procjenama poteškoća i potreba palijativnih bolesnika i zadovoljenosti tih potreba od strane medicinskih sestara u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koje je provedeno u sklopu spomenutog projekta pri SOZS-u.

Cilj programa bio je unaprjeđenje usluga palijativne skrbi putem edukacije i razmjena iskustava između različitih profila stručnjaka koji skrbe o palijativnim bolesnicima, čime se dodatno naglasila važnost interdisciplinarnog pristupa u palijativnoj skrbi i zadovoljavanju potreba palijativnih bolesnika.


Palijativa-03 Palijativa-01 Palijativa-02 Palijativa-05 Palijativa-04