nema rezultata...
petak, 26. travnja 2024. s početkom u 11 sati  održat će se webinar o radu sa sustavom Turnitin.

Webinar se organizira s ciljem da se korisnike sustava Turnitin, nastavnike i nenastavno osoblje, upozna s načinom rada sustava Turnitin i njegovim osnovnim i naprednijim mogućnostima.

Webinar će biti na engleskom jeziku i održat će ga predavačica iz Turnitina, a nakon prezentacije predviđeno je vrijeme za pitanja.

Prijave na webinar su dostupne na:  https://www.srce.unizg.hr/webinar-srca-koristenje-sustava-za-provjeru-autenticnosti-radova-turnitin/26-04-2024 .

Možete pratiti webinar putem videokonferencijskog sustava na https://connect.srce.hr/ceu_spa/ .

Snimka webinara bit će dostupna na stranicama Srca u okviru usluge Softveri za provjeru autentičnosti radova.

Zbog velikog interesa, webinar možete pratiti putem sustava za webinare i na YouTube kanalu.