nema rezultata...
U okviru obilježavanja ovogodišnjih Dana Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, održat će se nekoliko događanja.

Središnja manifestacija, odnosno javno zdravstvena humanitarna akcija, odvijat će se u subotu, 11. svibnja 2024. od 10:30 do 13 sati u Đardinu (Gradski perivoj - Strossmayerov park).

Program aktivnosti obuhvaća:
- promociju nacionalnih programa ranog otkrivanja raka različitih sijela
- pregled kože na prisutnost mogućih malignoma (melanoma i sl.),
- uzorkovanje kapilarne krvi iz prsta,
- mjerenje krvnog tlaka i EKG snimanje,
- određivanje statusa jetre pomoću fibroscana
- fizioterapijske i kineziterapijske aktivnosti:
       • Mjerenje tjelesne mase i procjenu nutritivnog statusa
       • Određivanje mišićne snage
       • Promociju i edukaciju nordijskog hodanja
       • Edukaciju o važnosti provođenja terapijskih vježbi kod limfedema

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija akciju provodi uz potporu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Udruge Hepatos i Udruge veterana Domovinskog rata 158 br. HV i 6. dp. HV Split.
Aktivnosti će provoditi studenti Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija pod vodstvom mentora SOZS-a i nastavnih baza.


Dva gerontološka tečaja odvijat će se u Zgradi tri fakulteta:
  1. „Institucijska i izvaninstitucijska skrb - zdravstveni problem i skrb starijih osoba“ 24. i 25. svibnja 2024.,
  2. „Osnaživanje pozitivnih stavova prema osobama starije životne dobi i prevencija ageizma“ 4. lipnja 2024. godine.