nema rezultata...
Povodom Svjetskog dana limfedema koji se obilježava 6. ožujka, Klinički bolnički centar Split, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu i Udruga Hrvatski nacionalni limfedem okvir - Limfa i ja, organizirali su Javno-zdravstvenu tribinu „Prehabilitacija žena oboljelih od karcinoma dojke“, kao i radionicu za zdravstveno osoblje.

Istaknuto je kako KBC Split prvi pokreće ovaj jedinstveni projekt prehabilitacije žena oboljelih od karcinoma dojke. Nadogradnja je to na već uspješno osnovanu Dnevnu bolnicu namijenjenu svim oboljelim od limfedema ili lipedema, jedinu u Hrvatskoj.

Prehabilitacija podrazumijeva kontinuiranu zdravstvenu skrb koja počinje već od samog postavljanja dijagnoze i traje tijekom liječenja i dugogodišnjeg praćenja te omogućava ranu ciljanu i specifičnu prijeoperacijsku procjenu kliničkog stanja. Putem prehabilitacije, prije samog početka liječenja, žene s dijagnozom karcinoma dojke stječu znanja i vještine bitne za prepoznavanje i prevenciju mogućih komplikacija liječenja karcinoma dojke. Svrha prehabilitacije prije početka liječenja je promicanje sposobnosti samozbrinjavanja i poticanje redovite tjelesne aktivnosti s ciljem održavanja tjelesnog i psihičkog zdravlja.

Pojašnjeno je i kako provođenje prehabilitacijskog protokola kod žena s dijagnozom karcinoma dojke podrazumijeva prijeoperacijsku procjenu zdravstvenog stanja, edukaciju, rano započinjanje ciljanih terapijskih vježbi, mobilizaciju ožiljka i provođenje samostalne limfne drenaže. Dokazano je da prehabilitacijske intervencije čije provođenje započne u periodu između postavljanja dijagnoze i operativnog zahvata, imaju pozitivan učinak na poboljšanje tjelesnih funkcija prije i nakon operacije, manji broj dana boravka u bolnici i manju učestalost poslijeoperacijskih komplikacija. 

Zbog svega navedenog te kako bi se prehabilitacija implementirala u svakodnevnu kliničku praksu pokrenut je institucijski projekt financiran od strane Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu „Edukacija zdravstvenih djelatnika Kliničkog bolničkog centra Split za provođenje prehabilitacijskih aktivnosti sa ženama oboljelim od karcinoma dojke – EDUMaRe“. U sklopu projekta izrađen je priručnik „Prehabilitacija - Kako uspješno prevenirati komplikacije operativnog zahvata karcinoma dojke?“ koji je uvršten kao priručnik za vježbe u sklopu preddiplomske nastave studija Fizioterapije Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu.

Po pet zdravstvenih djelatnika Klinike za onkologiju i radioterapiju, Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom i Zavoda za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju i opekline sudjelovalo je na radionici koja im je približila projekt prehabilitacije. Sudionici su mogli čuti o komplikacijama liječenja karcinoma dojke (doc. dr.sc. Ana Poljičanin), postoperativnoj kompresivnoj terapiji, terapijskim vježbama u postoperativnom protokolu i o samostalnoj limfnoj drenaži (Ivana Klarić Kukuz, mag. physioth.), o prehrani i karcinomu dojke (Ela Kolak, mag. nutr.) kao i o njezi kože tijekom liječenja karcinoma dojke (Iva Bojčić, dr. med.).


WhatsApp-Image-2024-03-06-at-215156-1 WhatsApp-Image-2024-03-06-at-213544-1 WhatsApp-Image-2024-03-06-at-213548
WhatsApp-Image-2024-03-06-at-214115-2 WhatsApp-Image-2024-03-06-at-213542 WhatsApp-Image-2024-03-06-at-213543