Poštovani studenti ukoliko niste primili e-mail sa uputama za provjeru podataka ljubazno Vas molimo da provjerite ispravnost svojih podataka o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature na sljedećoj poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/ .

Dodatne informacije