nema rezultata...
Pomoćnik v. d. pročelnice Odjela za nastavu doc. dr. sc. Mario Marendić sudjelovao je 11. travnja 2024. u Zagrebu na Konferenciji pod nazivom “Digitalna transformacija i budućnost obrazovanja” koja se održala u organizaciji Zavoda za kvalitetu obrazovanja Sveučilišta Algebra. Konferenciju je posjetilo oko 200 zainteresiranih, a bila je namijenjena: dekanima, prodekanima, voditeljima odjela za osiguravanje kvalitete ustanova iz sustava visokog obrazovanja, ravnateljima srednjih škola, ravnateljima ustanova za obrazovanje odraslih, stručnjacima za digitalnu transformaciju obrazovnih ustanova, zainteresiranim stručnjacima koji promišljaju o ulogama tehnologije u obrazovanju.

Osnovni cilj ove konferencije bio je pružiti svim zainteresiranima uvid u razvoj digitalne tehnologije i implikacije tog razvoja na osobni razvoj mladih, na svijet rada i na obrazovanje ali i raspravljati o mogućim najboljim rješenjima. Rektor Sveučilišta Algebra izv. prof. dr. sc. Mislav Balković, zajedno je sa suradnicima predstavio rezultate istraživanja utjecaja digitalne tehnologije na djecu i mlade te je iznio preporuke oko njenog korištenja, predviđanja utjecaja umjetne inteligencije i razvoja u području podatkovne znanosti na svijet rada te sveukupni utjecaj digitalizacije, direktno i indirektno, na obrazovanje. Osim toga predavači su prikazali na koji način umjetna inteligencija može imati utjecaj na obrazovanje te kako je utjecaj na obrazovanje sveobuhvatan, od nužnosti uvođenja pojedinih novih alata i sadržaja u obrazovne programe, preko mogućnosti primjene digitalnih tehnologija u samom procesu obrazovanja od poučavanja do provjere dostignutosti ishoda učenja.

Također, tijekom konferencije su održane dvije radionice. U prvoj radionici „Korištenje digitalnih tehnologija u obrazovanju“ predavači su prikazali niz primjera kako kvalitetno zadanim zadacima možemo izbjeći dojam gubitka kvalitete obrazovanja kroz dopuštanje korištenja alata umjetne inteligencije neovisno o nastavnim metodama i principima, kao što su ispit, seminarski rad i kontinuirana provjera, što je više bilo usmjereno na matematičke zadatke, kao i određene zadatke iz predmeta Fizika i Računarstvo. Druga radionica „Analitike učenja i kvaliteta studijskih programa“ je od sudionika zahtijevala timski rad. Započela je kratkim prikazom mogućnosti korištenja informacijske tehnologije za praćenje kvalitete ustanove i njenih programa kroz izabrane analitičke prikaze nastale unutar jedne od visokoškolskih ustanova. Cilj svake tako formirane radne skupine bio je osmisliti i raspraviti moguće indikatore praćenja uspješnosti ustanove i moguće (potrebne) analitičke alate i prikaze koji bi osigurali da tako osmišljeni indikatori budu uistinu provedivi, mjerljivi i korisni. Nakon uspješno obavljenog zadatka svih radnih skupina dr. sc. Zdravko Kunić predstavio je Algebrin softver za praćenje kvalitete rada nastavnika i studenata.

Više o konferenciji može se vidjeti na poveznici https://www.youtube.com/watch?v=-qcHYCyQIxU