U Poreču  je održan 7. Hrvatski kongres laboratorijske dijagnostike s međunarodnim sudjelovanjem (27.rujan - 01. listopad 2017. godine), glavna tema ovogodišnjeg kongresa bila je "Laboratorijska i klinička medicina - teorija, inovacije i praksa."
 
Naše studentice su dobile nagradu za najbolje usmeno izlaganje. 
 

Dodatne informacije