Završna konferencija vezana uz projekt „Izrada standarda zanimanja/kvalifikacija uz unaprjeđenje zdravstvenih studijskih programa“ nositelja Sveučilišta u Splitu, Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija održana je  9. -10. rujna 2016. u hotelu “Internacional” u Zagrebu. Konferenciji su nazočili dionici projekta i  predstavnici zainteresiranih ciljnih skupina za upis izrađenih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija  u Registar HKO-a, za implementaciju studijskih programa primaljstva i medicinsko-laboratorijske programe te za unaprjeđenje postojećih studijskih programa u ustanove visokog zdravstvenog obrazovanja. U tom smislu, konferenciji su nazočile voditeljica Ureda za HKO pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta gđa Elisabetta Fortunato, načelnica Sektora analitika tržišta rada pri Ministarstvu rada i mirovinske skrbi gđa. Irena Bačelić i pomoćnica Ministra zdravlja gđa Vera Katalinić- Janković. Uz predstavnike nadležnih ministarstava, na konferenciji su sudjelovali članovi nastavnog osoblja sa svih zdravstvenih studija u RH, predstavnici strukovnih komora sestrinstva, primaljstva, medicinsko-laboratorijske djelatnosti i radiološko-tehnološke djelatnosti te predstavnici ustanova poslodavaca u zdravstvu.         
Na Konferenciji je izložen tijek projektnih aktivnosti pri čemu je voditeljica projekta izvijestila o ispunjenju svih ciljeva planiranih projektnom prijavom. Potom su javno predstavljeni diplomski programi primaljstva i medicinsko-laboratorijske dijagnostike, te rezultati znanstvenih istraživanja temeljem kojih su izrađeni prijedlozi za unaprjeđenje zdravstvenih studijskih programa. Nakon prezentacija, otvorena je rasprava na kojoj se diskutiralo o daljnjim postupcima evaluacije izrađenih ishoda i nastavku  suradnje između stručnjaka koji su ostvarili ishode na projektu sa kompetentnim službama u nadležnim ministarstvima i sektorskom vijeću za područje zdravstva. Naime, krajnji cilj te suradnje, koja će se nastaviti i nakon završetka projekta, je upis izrađenih standarda u Registar HKO-a te implementacija studijskih programa u obrazovne kurikulume. Tijekom rasprave je naglašena nužnost nastavka suradnje sa nadležnim ministarstvima pri čemu je zaključeno kako će se dinamika daljnje suradnje dogovarati i odvijati u skladu s budućim okolnostima u nadležnim ministarstvima i sektorskom vijeću. Ostvareni ishodi na ovom projektu od nazočnih stručnjaka su ocijenjeni kao iznimno važni za daljnji napredak i unaprjeđenje zdravstvenih profesija i zdravstvenih studija u RH, te su svi dionici izrazili visok stupanj zadovoljstva kvalitetom ostvarenih ishoda. Uspješnim ostvarenjem ciljeva u ovom projektu Sveučilište u Splitu i Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, u suradnji sa drugim ustanovama visokog zdravstvenog obrazovanja i strukovnim organizacijama u području zdravstva u RH, su još jednom potvrdili svoju konkurentnost i razvojne potencijale u sektoru visokog zdravstvenog obrazovanja.

 

 

 

Dodatne informacije