nema rezultata...
Nastavnici Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu sudjelovali su na 2. kongresu Medicine životnog stila pod nazivom „Od teorije do prakse“, koji se održao u vremenskom razdoblju od 26. do 28. travnja 2024. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Organizator konferencije je Hrvatska udruga za medicinu životnog stila u suradnji s Kineziološkim fakultetom u Splitu  i Medicinskim fakultetom u Splitu. Jedan od pokrovitelja kongresa je Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu.

Kongres je okupio inozemne i domaće predavače,  liječnike, kineziologe, nutricioniste, psihologe, medicinske sestre i tehničare te sve druge zdravstvene radnike u multidisciplinarnoj suradnji kroz medicinu životnog stila. Neke od istaknutih tema kongresa su bile: Alati u medici životnog stila, životne navike na recept, hrana je lijek, zdrav san- zdrav dan, a sve u svrhu promicanja i poticanja zdravih životnih navika u promicanju zdravlja.

Sa Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, kao aktivni predavači nastupili su:
  1. izv. prof.dr.sc. Anamarija Jurčev Savićev u sekciji pod nazivom „Kronična bolest i medicina životnog stila“ s  predavanjem na temu “Dvije prijetnje zdravlju Covid 19 i kronične bolesti“,
  2. doc. dr. sc. Željka Karin, u sekciji Mentalno zdravlje s predavanjem na temu „Mentalno zdravlje mladih u RH“ i
  3. doc. dr. sc. Mario Marendić, s predavanjem na temu: „Životni stil, percepcija stresa i blagostanja među studentima zdravstvenih i nezdravstvenih usmjerenja“.

U poster sekciji prezentaciju postera su imali:
  1. izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević,
  2. doc. dr. sc. Ana Ćurković,
  3. izv. prof. dr. sc. Ante Obad,
  4. doc. dr. sc. Sandra Benzon,
  5. doc. dr. sc. Mario Podrug,
  6. doc. dr. sc. Diana Aranza i
  7. Silvija Vladislavić, mag. med. techn., asistent.
U sklopu kongresa održalo se i deset aktivnih radionica za sve prisutne sudionike. Ovaj kongres je svakako poslužio za stjecanje novih znanstvenih dokaza na području medicine životnog stila i alata koje možemo u budućnosti uspješno implementirati u svoje nastavno – znanstvene djelokruge rada.


SLIKA1

SLIKA2

SLIKA3