nema rezultata...
SEA-EU partnersko sveučilište u Cadizu objavilo je ponudu Staff Week-ova namijenjenih nastavnicima, istraživačima i administrativnom osoblju, a sve u cilju poticanja međunarodne suradnje te usavršavanja i profesionalnog razvoja. 


  • Exchange of Experiences in Libraries
Ciljana skupina: knjižničari sa SEA-EU partnerskih sveučilišta
Vrijeme održavanja: 13. - 17. svibnja 2024. 
Rok za prijavu: 30. ožujka 2024. 
  • Research and Technology Transfer at Algeciras School of Engineering and Technology (ASET)
Ciljana skupina: nastavnici, istraživači i administrativno osoblje iz područja inženjerstva i tehnologije
Vrijeme održavanja: 27. - 31. svibnja 2024. 
Rok za prijavu: 15. ožujka 2024. 
  • International and European Studies Week
Ciljana skupina: nastavnici i istraživači iz područja međunarodnog prava i međunarodnih odnosa
Vrijeme održavanja: 15. - 19. travnja 2024. 
Rok za prijavu: 20. veljače 2024. 
  • Strengthening Partnerships Through Erasmus Cooperation Projects
Ciljana skupina: administrativno osoblje uključeno u implementaciju Erasmus + projekata; koordinatori Erasmus + projekata
Vrijeme održavanja: 3. - 7. lipnja 2024. 
Rok za prijavu: 19. travnja 2024. 

  •  2nd International Humanities Staff Week - PRIJAVE SU JOŠ UVIJEK OTVORENE!
Ciljana skupina: nastavnici, istraživači i administrativno osoblje iz područja humanističkih znanosti
Vrijeme održavanja: 11. - 13. lipnja 2024. 
Rok za prijavu: 12. svibnja 2024.