nema rezultata...
Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja donijelo je 29. ožujka 2023. Odluku o dodjeli nagrada i priznanja studentima Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija za rezultate postignute u akademskoj godini 2021./2022. ((KLASA: 602-02/23-11/06 URBROJ: 2181-228-103/1-28) temeljem objavljenog Natječaju za dodjelu nagrada i priznanja studentima SOZS-a za rezultate postignute u akademskoj godini 2021./2022.

Odluka je objavljena na mrežnim stranicama SOZS-a i na oglasnoj ploči.
Na predmetnu Odluku dostavljena je jedna (1) zamolba 30. ožujka 2023. godine, kojom se ukazuje na nemogućnost dodjele nagrade u idućoj akademskoj godini.

Zamolba je opravdana i usvaja se.