nema rezultata...
Dan promocije jednakih mogućnosti održat će se 19. svibnja (petak) 2023. godine na Filozofskom fakultetu u Splitu, u sklopu manifestacije Friendship in May.


Program događanja: 

11:00 „Dobivaju li žene manje akademskih zasluga od muškaraca?“ Nina Vitlov, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti

11:30 "Kako se izboriti s predrasudama u poduzetničkim vodama?", Paula Marasović, Liberato udruga

12:00 „Nastavljamo dijalog: međuinstitucionalna suradnja studenata“, Lea Fabijan, Antonia Mihovilović, Studij Povijesti umjetnosti pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu

12:30-13:30 Panel diskusija: "Budućnost žena u znanosti"

Sudionici panel diskusije:
Prof. dr. sc. Ana Marušić, Medicinski fakultet
Prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić, Prirodoslovno-matematički fakultet
Dr. sc. Natalija Dunić, Institut za oceanografiju i ribarstvo
Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović
Moderator: izv. prof. dr. sc. Antonela Marić