nema rezultata...
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu objavljuje Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog studija Sestrinstva, Fizioterapije i Radiološke tehnologije u akademskoj godini 2022./23.
Detaljne informacije o natječaju dostupne su u rubrici Natječaj za upis na diplomske studije.

Prijave za upis dostavljaju se isključivo poštom od 1. rujna do 14. rujna 2022. godine na adresu:
SVEUČILIŠTE U SPLITU, SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA
RUĐERA BOŠKOVIĆA 35p.p. 464
21 000 Split
S naznakom: Diplomski sveučilišni studij

Uvažit će se prijave koje stignu sa svom potrebnom dokumentacijom te datumom poštanskog žiga zaključno s 14. rujna 2022.
Naknadne prijave neće se uvažavati.