Smanjenje nejednakosti

Smanjenje nejednakosti

Smanjiti nejednakosti unutar pojedine države i između država